Tümer Mühendislik

 

Tümer Mühendislik, 1991 yılında Fabrika otomasyonu, bilgi sistemleri ve elektronik cihaz tasarım ve üretimi konularında çalışmak üzere Ankara merkezli olarak kurulmuştur.  Tümer Mühendislik, gerçekleştirdiği özgün AR-GE çalışmaları sonucunda 2004 yılında ODTÜ Teknokent’e kabul edilmiş ve AR-GE faaliyetlerini ODTÜ Teknokent çatısı altında gerçekleştirmeye başlamıştır. Faaliyetlerimiz üç ana grup altında toplanmaktadır.

Savunma Sanayi: Tümer Mühendislik özellikle simülatör sistemleri ile ilgili güç dağıtım kontrol ve izleme sistemleri, elektromekanik ara yüzler, mokap için fonksiyonel elektronik ve elektromekanik donanımlar, konsol tasarımları, video ve audio sistemleri konuları ile ilgili birçok projeyi gerçekleştirmiştir.

 

 

Elektronik Cihaz Tasarım ve Üretimi: Özel tasarım mikroişlemci esaslı devre tasarımı ve üretimi konularında çalışmaktadır. Müşterinin isterleri doğrultusunda her türlü elektronik cihaz ve avionik test sistemleri üretimi, devre tasarımı, devre analizi, PCB tasarımı, SMD montaj, mekanik tasarım, prototip üretimi ve testlerini gerçekleştirme kabiliyetine sahiptir.

 

Spor Mühendisliği: 1994 yılından itibaren Spor Bilimleri teknolojilerine yönelik elektronik cihaz tasarım ve üretim çalışmalara başlamıştır. Hâlihazırda Türkiye’nin konusundaki ilk ve tek üreticisi ve ihracatçısı konumundadır. Bu çalışmalar çerçevesinde ağırlıklı olarak telsiz iletişimle çalışan kablosuz performans ölçüm sistemleri üzerine uzmanlaşmıştır.